Hausten 2019 arbeider 19 sosionomstudentar frå 2. studieår i BUS. BUS har ope mandag, tirsdag, onsdag og torsdag frå kl. 14.00 til kl 18.00. Velkommen!

Arbeidsutvalet består av leiar for teama i tillegg til studentassistent og koordinator.

Hausten 2019 sit desse i arbeidsutvalet:

Teamleiarar: Sunniva Bakke, Madeleine S. Sunde, Karen P. Brede og Ingrid K. Sande

Studentassistent: Kamilla Vetrhus  Koordinator: Inger Helen Midtgård

Mandagsteam

Mandagsteam

Frå venstre: Martin, Henriette, Sunniva, Karoline og Marlinn

Tirsdagsteam

Tirsdagsteam

Frå venstre: Susanne, Solveig, Madeleine framme: Lotte

Onsdagsteam

Onsdagsteam

Frå venstre: Sunniva, Geirr, Rut, Maria og Karen

Torsdagsteam

Torsdagsteam

Frå venstre: Sunniva, Thea, Ingrid, Ingrid og Ingrid

Studentassistent

Studentsassistent

Studentassistent for skuleåret 2019/2020 er Kamilla Vetrhus

Tidlegare team

Våren 2019 Haust 2018 Vår 2018 Haust 2017 Vår 2017 Haust 2016 Vår 2016 Haust 2015 Vår 2015 Haust 2014 Vår 2014 Haust 2013 Vår 2013 Vår 2012 Haust 2011 Vår 2011 Haust 2010 Vår 2010 Haust 2009 Vår 2009 Haust 2008