Denne høsten arbeider disse 15 sosionomstudentene fra 2. studieår i BUS. Vi har åpent mandag, tirsdag onsdag og torsdag.

ARBEIDSUTVALGET består av leder for vaktlagene samt studentassistent og koordinator. Høsten 2013 består utvalget av: Mona, Ingrid, Karianne og Elisabeth.

Studentassistent: Andra Håvik Hauge

Koordinator: Anne Karin Larsen

 

Mandagsteam

Mandagsteam høst 2013

Fra venstre: Mona, Lise-Lotte, Lisa, Ingrid

Tirsdagsteam

Tirsdagsteam høst 2013

Fra venstre: Ingrid, Rikke, Jan

Onsdagsteam

Onsdagsteam høst 2013

Fra venstre: Pia, Elisa, Karianne, Karen

Torsdagsteam

Torsdagsteam høst 2013

Fra venstre: Camilla, Hege og Mari

Studentassistent

Studentassistent våren 2014

Studentassistent: Andrea Håvik Hauge