Starten

Bergen Uavhengige Sosialrådgivning åpnet offisielt den 18. november 1998.

Studenter ved Sosionomutdanningen i Bergen ble da enige om å sette i gang en tjeneste som kan gi hjelp til mennesker som opplever at det er vanskelig å finne fram i hjelpeapparatet. BUS skal også være en hjelp til de som opplever å stange hodet mot veggen når de prøver a få den hjelpen de mener de har behov og krav på. BUS er et sted å henvende seg for de som av andre grunner ønsker en å samtale med for å finne løsning på et problem.

Studentene mener også at dette vil være en god måte å prøve ut det de lærer på studiet og tilbyr god tid til samtaler.

 BUS er et sted hvor du kan henvende deg:

  • Hvis du trenger noen å snakke fordi noe er vanskelig i livet ditt. Vi har god tid til å lytte til deg og kanskje kan vi sammen finne noen lyspunkt og løsninger.
  • Hvis du mener å ha krav på hjelp fra det offentlige hjelpeapparatet, men du er usikker på hvor du skal henvende deg og hvor du kan få de opplysningene du trenger. BUS vil prøve å hjelpe deg med å finne ut av dine rettigheter og hvor du kan søke hjelp.
  • Hvis du kvir deg for å søke hjelp fordi du er usikker på hvor du skal gå, kan du kanskje søke råd hos oss først.
  • Hvis du har fått et vedtak som du er misfornøyd med fra det offentlige og du mener du fortsatt har krav på hjelp. BUS kan hjelpe deg å klage eller å sende en ny søknad dersom du ikke får slik hjelp et annet sted.

Formål med BUS

Det første målet vårt er å være BRUKERORIENTERT. Med det mener vi at vi vil være opptatt av å gi dem som henvender seg så god hjelp som mulig.

Det andre målet vi har er å være LÆRINGSORIENTERT. Dette er også et viktig mål fordi vi holder på med en utdanning. Vi mener at vi ved å arbeide i BUS kan få øvelse og praksis som gjør at vi blir gode sosialarbeidere. Ved å arbeide med de sakene vi får i BUS og ved å møte de menneskene som henvender seg til oss får vi erfaringer som vi ikke kunne fått andre steder.

Vi lærer mye av de menneskene som søker hjelp hos oss. Dem som henvender seg til oss er mennesker som kan være frustrert og fortvilt over hjelpeapparatet. Dette er et hjelpeapparat som vi som framtidige sosionomer vil arbeide i når vi er ferdig utdannet. Inntrykkene vi har får og de fortellingene vi har hører fra mennesker som søker vår hjelp, regner vi med vil gjøre oss bedre i stand til å huske hvor vanskelig det kan være å måtte be om hjelp når vi selv blir ansatt idet offentlige hjelpeapparatet.

Vi som arbeider i BUS opplever at vi lærer mye. Det er kjekt å arbeide her. Vi blir godt kjent med hverandre og lærer mye om samarbeid, om hjelpeapparatet og om folks rettigheter. Som sosionomer skal vi være «kjennere av samfunnet». Arbeidet i BUS er med på å gi oss slik kunnskap.

Hvordan arbeider vi? 

Når du henvender deg til BUS for å få hjelp, vil du møte to studenter som du samarbeider med inntil kontakten avsluttes.

Vi får veiledning på alle saker. Veilederne er lærere som arbeider ved utdanningen eller sosionomer som er engasjert av skolen. Veiledning er viktig for å sikre god kvalitet på det vi gjør.

I tillegg til våre faste veiledere har vi også kontakt med andre fagfolk i hjelpeapparatet som vi søker råd hos om mer generelle spørsmål slik at vi kan gi så riktige svar som mulig til de som ber oss om hjelp. Disse fagfolkene inngår idet vi kaller Ressursgruppen.

Vi har taushetsplikt om det du forteller dersom det ikke gjelder noe som kan være livstruende for andre eller til alvorlig skade for barn. Da må vi følge de lovene som gjelder for alle samfunnsborgere i landet.

Vi fører journal fra samtalene slik at vi husker den informasjonen vi trenger og de avtaler vi gjør. Journalen skrives slik at den kan leses av den som søker hjelp. Når vi har bruk for opplysninger fra andre instanser som den som søker hjelp har vært i kontakt med må det gis skriftlig samtykke til dette fra vår klient.

Dersom det er vanskelig for deg å komme til kontoret kan vi etter nærmere avtale vurdere mulighetene for å komme hjem til deg.

Studentene som arbeider samme ettermiddag i BUS utgjør et vaktlag eller et team. Vaktlagene består som regel av 3 -5 studenter. Vi som arbeider sammen på vaktlagene hjelper hverandre med sakene.

Hvem henvender seg til BUS?

De som henvender seg har vært fra 18 til over 70 år. Men de fleste er i alderen 30-50.

BUS har ingen aldersgrense og vi ønsker å kunne gi hjelp med varierte problemer. Ta kontakt og spør dersom du tenker at BUS kanskje kan være et sted hvor du kan få hjelp.

Hvordan informerer vi om BUS?

Vi har vår egen informasjons brosjyre som vi har lagt ut på offentlige kontorer, legevakt, frivillige organisasjoner, kjøpesentre, legekontor, studentsenter m.fl. Vi har også hengt opp plakater med visittkort på de samme stedene.

I tillegg prøver vi å få avisene til å skrive om oss, og radio og TV til å ha innslag om hva vi driver med. Vi har også hatt annonser i avisene og du finner oss i telefonkatalogene og når du Googler.

Vi har også en Facebook side.

Gjennom foredrag om forskjellige emner i ulike fora prøver vi også å spre informasjon om vår virksomhet.

Når vi spør dem som henvender seg til oss om hvor de har fått vite om BUS, så svarer de fleste at de har funnet en brosjyre på et kontor eller de har hørt om noen som har vært hos oss og fått god hjelp. Det er kanskje den beste reklame.

BUS ble tildelt PRIS FOR GODT LÆRINGSMILJØ i år 2000 og 2013

Dette er en stor anerkjennelse av det arbeidet alle som har vært involvert i prosjektet har gjort. Særlig skal studentene som har vært med i prosjektet ha mye av æren for dette. Men det er også forpliktende for de som går inn i dette arbeidet framover.