Hausten 2022 arbeider 11 sosionomstudentar frå 2. studieår i BUS. BUS har ope tirsdag, onsdag og torsdag frå kl. 14.00 til kl 18.00. Velkommen! Arbeidsutvalet består av leiar for teama i tillegg til studentassistent og koordinator.

Hausten 2022 sit desse i arbeidsutvalet:

Teamleiarar: Kristine, Marte og Trine

Studentassistent: Anna Sofie Vadset Koordinator: Inger Helen Midtgård

Veiledarar: Studentane får fagleg veiledning hjå: Elisabet Abelvik, Irene Kvåle og Unni Ådland

Tirsdagsteam

Frå venstre: Pauline, Anette, Anna og Kristine

Onsdagsteam

Onsdagsteam

Frå venstre: Sara, Nora, Marte og Adele

Torsdagsteam

Torsdagsteam

Frå venstre: Stine, Roxana og Vivian

Tidlegare team

Våren 2020 Hausten 2019 Våren 2019 Haust 2018 Vår 2018 Haust 2017 Vår 2017 Haust 2016 Vår 2016 Haust 2015 Vår 2015 Haust 2014 Vår 2014 Haust 2013 Vår 2013 Vår 2012 Haust 2011 Vår 2011 Haust 2010 Vår 2010 Haust 2009 Vår 2009 Haust 2008