Våren 2019 arbeider heile 21 sosionomstudentar frå 2. studieår i BUS. BUS har ope mandag, tirsdag, onsdag og torsdag frå kl. 14.00 til kl 18.00. Velkommen!

Arbeidsutvalet består av leiar for teama i tillegg til studentassistent og koordinator.

Våren 2019 sit desse i arbeidsutvalet:

Teamleiarar: Ane Sørbø, Lotte Lønøy, Sunniva Frøyland og Martine Johannesen

Studentassistent: Rosa Nielsen  Koordinator: Inger Helen Midtgård

Mandagsteam

Mandagsteam

Frå venstre: Alida, Ingvild, Thale, Ane, Gard og Anette

Tirsdagsteam

Tirsdagsteam

Frå venstre: Nikolai, Camilla, Amalie, Lotte og Pål

Onsdagsteam

Onsdagsteam

Frå venstre: Anja, Sunniva, Kamilla, Line og Marianne

Torsdagsteam

Torsdagsteam

Frå venstre: Vegard, Jenny, Martine, Bendik og Deborah

Studentassistent

Studentassistent 2018 2019

Rosa Nielsen er studentassistent for skuleåret 2018/2019

Tidlegare team

Haust 2018 Vår 2018 Haust 2017 Vår 2017 Haust 2016 Vår 2016 Haust 2015 Vår 2015 Haust 2014 Vår 2014 Haust 2013 Vår 2013 Vår 2012 Haust 2011 Vår 2011 Haust 2010 Vår 2010 Haust 2009 Vår 2009 Haust 2008