Hausten 2018 arbeider heile 22 sosionomstudentar frå 2. studieår i BUS. Det er ny rekord. BUS har ope mandag, tirsdag, onsdag og torsdag frå kl. 14.00 til kl 18.00.

Arbeidsutvalet består av leiar for teama i tillegg til studentassistent og koordinator.

Hausten 2018 sit desse i arbeidsutvalet:

Teamleiarar:  Kamilla, Vilde, Jenny og Malin

Studentassistent: Rosa Nielsen  Koordinator: Inger Helen Midtgård

Mandagsteam

Mandagsteam

Frå venstre: Kamilla, Ane, Tonje, Michelle, Rita og Stine

Tirsdagsteam

Tirsdagsteam

Frå venstre: Ingvild, Vilde, Oda, Heidi og Amalie

Onsdagsteam

Onsdagsteam

Frå venstre: Sunniva, Alida, Hanne, Mette, Jenny og Kristine

Torsdagsteam

Torsdagsteam

Frå venstre: Pål, Eirin, Jannicke, Laila og Malin

Studentassistent

Studentassistent 2018 2019

Rosa Nielsen er studentassistent for skuleåret 2018/2019

Tidlegare team

Vår 2018 Haust 2017 Vår 2017 Haust 2016 Vår 2016 Haust 2015 Vår 2015 Haust 2014 Vår 2014 Haust 2013 Vår 2013 Vår 2012 Haust 2011 Vår 2011 Haust 2010 Vår 2010 Haust 2009 Vår 2009 Haust 2008