Høsten 2016 arbeider disse 14 sosionomstudentene fra 2. studieår i BUS. Vi har åpent mandag, tirsdag , onsdag og torsdag. Arbeidsutvalget består av leder for vaktlagene samt studentassistent og koordinator.

Høsten 2016 består arbeidsutvalget av:

Teamledere: Elise, Andrea, Kevin og Nora

Studentassistent: Line Langhelle Koordinator: Anne Karin Larsen Koordinator assistent: Inger Helen Midtgård

Mandagsteam

f.v: Ingrid, Birgitte og Elise


mandag h2016_DSC01765j

 Tirsdagsteam

f.v: Gutu, Helene, Andrea og Yusuf


Tirsdag h2016_DSC01767j

 Onsdagsteam

f.v: Kevin, Anne og Ida

onsdag h2016_DSC01769j

 Torsdagsteam

f.v: Yngve, Sunniva, Nora og Synne

Torsdag h2016_DSC01771j

 Studentassistent

Line Langhelle

Line Langhelle_DSC01768j