BUS er et sted du kan henvende deg:

 • Hvis du trenger noen å snakke fordi noe er vanskelig i livet ditt.
  Vi har god tid til å lytte til deg og kanskje kan vi sammen finne
  noen lyspunkt og løsninger.
 • Hvis du mener å ha krav på hjelp fra det offentlige hjelpeapparatet,
  men du er usikker på hvor du skal henvende deg og hvor du kan få
  de opplysningene du trenger. BUS vil prøve å hjelpe deg med å
  finne ut av dine rettigheter og hvor du kan søke hjelp.
 • Hvis du kvir deg for å søke hjelp fordi du er usikker på hvor du
  skal gå, kan du kanskje søke råd hos oss først.
 • Hvis du har fått et vedtak som du er misfornøyd med fra det
  offentlige og du mener du fortsatt har krav på hjelp. BUS kan
  hjelpe deg å klage eller å sende en ny søknad dersom du ikke
  får slik hjelp et annet sted.

 

Hvordan vi arbeider i BUS:

Når du henvender deg til BUS for å få hjelp, vil du møte to studenter som du samarbeider med inntil kontakten avsluttes. Vi får veiledning på alle saker. Veilederne er lærere som arbeider ved utdanningen eller sosionomer som er engasjert av skolen. Veiledning er viktig for å sikrer god kvalitet på det vi gjør.

I tillegg til våre faste veiledere har vi også kontakt med andre fagfolk i hjelpeapparatet som vi søker råd hos om mer generelle spørsmål slik at vi kan gi så riktige svar som mulig til de som ber oss om hjelp. Disse fagfolkene inngår idet vi kaller Ressursgruppen.

Vi har taushetsplikt om det du forteller dersom det ikke gjelder noe som kan være livstruende for andre eller til alvorlig skade for barn. Da må vi følge de lovene som gjelder for alle samfunnsborgere i landet.

Vi fører journal fra samtalene slik at vi husker den informasjonen vi trenger og de avtaler vi gjør. Journalen skrives slik at den kan leses av de som søker hjelp. Det hender at det er nødvendig å innhente opplysninger fra offentlige kontorer som de som henvender seg til oss har vært i kontakt med. Vi ber da om å få et skriftlig samtykke før vi gjør dette.

Dersom det er vanskelig for deg å komme til kontoret kan vi etter nærmere avtale kanskje komme hjem til deg. Studentene som arbeider samme ettermiddag i BUS utgjør et vaktlag eller et team. Vaktlagene består som regel av 3 -5 studenter. Vi som arbeider sammen på vaktlagene hjelper hverandre med sakene.

 

Hvem henvender seg til BUS?

De som henvender seg har vært fra 18 til over 70 år. Men de fleste er i alderen 30-50.

BUS har ingen aldersgrense og vi ønsker å kunne gi hjelp med varierte problemer.
så ta kontakt og spør dersom du tenker at BUS kanskje kan være et sted hvor du kan få hjelp.

 

Hvordan informerer vi om BUS?

Vi har vår egen grønne informasjons brosjyre som vi har lagt ut på offentlige kontorer, legevakt, frivillige organisasjoner , kjøpesentre, legekontor, studentsenter m.fl. Vi har også hengt opp plakater med visittkort på de samme stedene.
I tillegg prøver vi å få avisene til å skrive om oss, og radio og TV til å ha innslag om hva vi driver med. Vi har også hatt annonser i avisene og du finner oss i telefonkatalogene.

Gjennom foredrag om forskjellige emner i ulike fora prøver vi også å spre informasjon om vår virksomhet.

Når vi spør de som henvender seg til oss om hvor de har fått vite om BUS, så svarer de fleste at de har funnet en brosjyre på et kontor eller de har hørt om noen som har vært hos oss og fått god hjelp. Det er kanskje den beste reklame.