Larsen, Anne Karin : Læringssamfunn eller lekegrind? En fokusgruppestudie av læringsprosesser i Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS). Høgskolen i Bergen, Skriftserien, Rapport 12/2003. Bergen( Sammendrag) Se fulltekst: Læringssamfunn eller lekegrind_Larsen2003
Bjerkvik, JoachimNilsen, Kristine Lier
Olausen, Grethe
Øen, Stina Elisabeth Hauge
Utvikling av en ny praksisform . BUS-rapport nr. 1/98 .HIB-ahs, Sosionomutdanningen. Våren 1998. Bergen.
Fonnes, Siv Merethe
Kvamme, Torill
Pettersen, Elisabeth
Aarvik, Jorunn Bergo
Prosjektrapport: Åpning av klientmottak. BUS-rapport nr. 2/98. HIB-ahs, Sosionomutdanningen.Høsten 1998. Bergen
Helgesen, Katrine
Tornes, Hilde E.Sjonfjell, Beate
Rabben, Maria
Olsen, Monika
Sandal, Marte
Prosjektrapport: Utprøvingsfasen. BUS-rapport nr. 1/99.HIB-ahs, Sosionomutdanningen. Våren 1999. Bergen
Haugen, Anders
Nesbø, Unni
Nyland, Elin
Stokke, Line
Høringsnotat angående framtidig organisering av BUS.HIB-ahs, Sosionomutdanningen. Bergen. (1999)
Haugen, Anders
Esbø, Unni
Nyland, Elin
Stokke, Line
Prosjektrapport: Utvikling av en framtidig organisasjonsmodell. BUS-rapport nr. 2/99.HIB-ahs, Sosionomutdanningen. Høsten 1999. Bergen
Alvestad, Monika
Gotvasli, Berit
Hale, Victoria
Låte,Tony
Osnes,Venke
Prosjektrapport: Klientarbeid.BUS-rapport nr. 1/2000. HIB-ahs, Sosionomutdanningen.Våren 2000. Bergen
Tornes, Hilde EOlsen, Monika Rutinehåndbok for Bergen Uavhengige Sosialrådgivning. 1998-99.Revidert vår 2000. HIB-ahs, Sosionomutdanningen. Bergen