Våren 2012 arbeider 12 sosionomstudenter i BUS. Dette semesteret har vi åpent tre dager i uken: Mandag, tirsdag og torsdag fra kl 14.00 – 18.00.

ARBEIDSUTVALGET består av leder for vaktlagene samt studentassistent og koordinator.

Vaktledere: Stine G, Berit, Jeanette,

Studentassistent: Karna Velde

Koordinator: Anne Karin Larsen

Mandagsteam

Mandagsteam våren 2012

Fra venstre: Stine G., Amanda, Kristine

Tirsdagsteam

Tirsdagsteam våren 2012

Fra venstre: Renathe, Lene, Anja, Berit

Torsdagsteam

Torsdagsteam våren 2012

Fra venstre: Aina, Jeanette, Marte, Stine H. Åshild

Studentassistent

Studentassisten våren 2012

Studentassistent: Karna