Dette semesteret- Høsten 2008 arbeider 14 studenter i BUS. Dette er studenter som går i første og andre året på studiet.

ARBEIDSUTVALGET
består av leder for vaktlagene samt Studentassistent og koordinator.

Vaktledere: Helene, Jeanette, Cathrine, Ingunn, Marte

Studentassistent: Kristine
Koordinator: Anne Karin Larsen

Mandagsteam

Mandagsteam høsten 2008

Fra venstre: Hilde, Helene, Pia

Tirsdagsteam

Tirsdagsteam høsten 2008

Fra venstre: Jeanette, Line, Merete, Hanne

Onsdagsteam

Onsdagsteam høsten 2008

Fra venstre: Cathrine og Gunnvor

Torsdagsteam

Torsdagsteam høsten 2008

Fra venstre: Ingvild, Marte og Ingerid

Feltteam

Feltteam høsten 2008

Feltteam: Ingunn og Hanne R.

Studentassistent

Studentassistent våren 2009

Studentassistent: Kristine