Høsten 2014 arbeider disse 16 sosionomstudentene fra 2. studieår i BUS. Vi har åpent mandag, tirsdag , onsdag og torsdag.

Arbeidsutvalget består av leder for vaktlagene samt studentassistent og koordinator.

Høsten 2014 består utvalget av:

Teamledere: Isabel, Maya, Christine og Mari.

Studentassistent: Karianne Sleveland

Koordinator: Anne Karin Larsen

Mandagsteam

Mandagsteam BUS høsten 2014

Fra venstre: Leticia, Isabel, Joachim, Ane

Tirsdagsteam

Tirsdagsteam BUS høsten 2014

Fra venstre: Ingrid, Kristin, Katrine, Maya

 

Onsdagsteam

Onsdagsteam BUS høsten 2014

Fra venstre: Moureen, Christine, Janne (Silje var ikke tilstede da bildet ble tatt)

 

Torsdagsteam

Torsdagsteam BUS høsten 2014

Fra venstre: Kristin, Elias, Mari, Renate

Studentassistent

Studentassistent Karianne Sleveland

Karianne Sleveland