Hausten 2017 arbeider desse 14 sosionomstudentane frå 2. studieår i BUS. BUS har ope mandag, tirsdag , onsdag og torsdag. Arbeidsutvalet består av leiar for teama i tillegg til studentassistent og koordinator.

Hausten 2017 sit desse i arbeidsutvalet:

Teamleiarar:  Cathrine, Gerd, Hanna og Merete Martine

Studentassistent: Vilde Toftevaag Koordinator: Inger Helen Midtgård

Mandagsteam

Bak frå venstre: Cathrine, Amalie, Astrid. Framme frå venstre: Elise og Ingrid

Tirsdagsteam

Frå venstre: Mariell, Sunniva og Gerd

Onsdagsteam

Frå venstre: Kine, Hanna og Åshild

Torsdagsteam

Frå venstre: Merete, Lene og Rosa

Studentassistent

Vilde Toftevaag er studentassistent for skuleåret 2017/2018