Våren 2018 arbeider desse 12 sosionomstudentane frå 2. studieår i BUS. BUS har ope mandag, tirsdag , onsdag og torsdag. Arbeidsutvalet består av leiar for teama i tillegg til studentassistent og koordinator.

Våren 2018 sit desse i arbeidsutvalet:

Teamleiarar:  Rosa, Åshild, Elise og Isabel

Studentassistent: Vilde Toftevaag Koordinator: Inger Helen Midtgård

Mandagsteam

Frå venstre: Rosa, Åshild og Anette

Tirsdagsteam

Frå venstre: Åshild, Malin og Maria

Onsdagsteam

Frå venstre: Elise, Ingvild og Therese

Torsdagsteam

Frå venstre: Karin, Merete og Isabel

Studentassistent

Vilde Toftevaag er studentassistent for skuleåret 2017/2018

Tidlegare team

Haust 2017 Vår 2017 Haust 2016 Vår 2016 Haust 2015 Vår 2015 Haust 2014 Vår 2014 Haust 2013 Vår 2013 Vår 2012 Haust 2011 Vår 2011 Haust 2010 Vår 2010 Haust 2009 Vår 2009 Haust 2008