Denne våren arbeider disse 11 sosionomstudentene fra 2. studieår i BUS. Vi har åpent mandag, tirsdag og torsdag.

ARBEIDSUTVALGET består av leder for vaktlagene samt studentassistent og koordinator. Våren 2013 består utvalget av: Katrin, Lene, Camilla, Åshild og Anne Karin.

Studentassistent: Åshild Barkved

Koordinator: Anne Karin Larsen

 

Mandagsteam

 

Mandagsteam våren 2013

Fra venstre: Ingrid, Katrin, Mari

Tirsdagsteam

Tirsdagsteam våren 2013

Fra venstre: Guro, Karoline, Lene, Andrea

Torsdagsteam

Torsdagsteam vår 2013

Fra venstre: Camilla, Bodil, Ayna og Lisette

Studentassistent

Studentassistent våren 2013

Studentassistent: Åshild Barkved