Denne våren arbeider disse 11 sosionomstudentene fra 2. og 3. studieår i BUS. Vi har åpent mandag, tirsdag og onsdag.

ARBEIDSUTVALGET består av leder for vaktlagene samt studentassistent og koordinator. Våren 2014 består utvalget av: Elisabeth, Ingrid og Eline

Studentassistent: Andra Håvik Hauge

Koordinator: Anne Karin Larsen

 

Mandagsteam

Mandagsteam våren 2014

Fra venstre: Camilla, Heidi, Rebekka, Elisabeth

Tirsdagsteam

Tirsdagsteam våren 2014

Fra venstre: Ole Morten, Ingrid, Camilla

Onsdagsteam

Fra venstre: Aina, Lissette, Eline, Karianne

Fra venstre: Aina, Lissette, Eline, Karianne

Studentassistent

Studentassistent våren 2014

Studentassistent: Andrea Håvik Hauge