Våren 2020 arbeider 14 sosionomstudentar frå 2. studieår i BUS. BUS har ope mandag, tirsdag, onsdag og torsdag frå kl. 14.00 til kl 18.00. Velkommen!

Arbeidsutvalet består av leiar for teama i tillegg til studentassistent og koordinator.

Våren 2020 sit desse i arbeidsutvalet:

Teamleiarar: Susanne Varvik, Ingrid Sande, Rut Borgersen og Geirr Berthinsen

Studentassistent: Kamilla Vetrhus  Koordinator: Inger Helen Midtgård

Veiledarar: Studentane får fagleg veiledning hjå: Karen Reimers, Unni Ådland og Aina Løberg

Mandagsteam

Mandagsteam

Frå venstre: Susanne, Lotte, Karen og Madeleine

Tirsdagsteam

Frå venstre: Ingrid, Ingrid, Sunniva og Ingrid

Onsdagsteam

Onsdagsteam

Frå venstre: Sunniva, Roger og Rut

Torsdagsteam

Torsdagsteam

Frå venstre: Martin, Geirr og Ida Johanne

Studentassistent

Studentsassistent

Studentassistent for skuleåret 2019/2020 er Kamilla Vetrhus

Tidlegare team

Hausten 2019 Våren 2019 Haust 2018 Vår 2018 Haust 2017 Vår 2017 Haust 2016 Vår 2016 Haust 2015 Vår 2015 Haust 2014 Vår 2014 Haust 2013 Vår 2013 Vår 2012 Haust 2011 Vår 2011 Haust 2010 Vår 2010 Haust 2009 Vår 2009 Haust 2008