Alle medarbeidarane i BUS våren 2019

Våren 2019 arbeider heile 21 sosionomstudentar frå 2. studieår i BUS. Dette studieåret har me ny rekord i BUS medarbeidarar. BUS har ope mandag, tirsdag, onsdag og torsdag frå kl. 14.00 til kl 18.00. Og denne flotte gjengen tek i mot deg. Velkommen!