BUS feirer sine første 20 år med fagseminar 7. mai kl. 10-15.

Stad: Mimes brønn, Kronstad, Høgskulen på Vestlandet.

Tema for fagseminaret er » Når systemet ikkje strekk til, BUS som brubyggjar i 20 år».

Program:

Program for 7. mai BUS fagseminar «Når systemet ikke strekker til. BUS som brobygger i 20 år»

 

10.00 – 10.20: Musikalsk åpning ved Bækkalokket, Kalfaret oppfølgingssenter

10.20: Velkommen ved studentassistent Vilde Toftevaag og koordinator Inger Helen Midtgård

10.25: Vårt samfunnsansvar, prorektor for forskning Gro Anita Fonnes Flaten, Høgskulen på Vestlandet

10.35: Når systemet ikke strekker til – sett fra Robin Hood huset v/ daglig leder Marcos Armano

10.55: Beinstrekk

11.10: Og siden har det bare blitt verre- Wenche Berg Husebø, Aksjonsgruppen mot sosial nød

11.30: Hva er BUS for meg. En brukers perspektiv

11.40: Å motta hjelp fra BUS. En brukers perspektiv

11.50: BUS utvikling av et læringsamfunn, Anne Karin Larsen, førstelektor og BUS koordinator gjennom 19 år.

12.10-12.15: Hilsener til jubilanten

12.15: Lunsj

13.00 : BUS tablå ved veilederne i BUS Unni Ådland, Aina Løberg, Karen Reimers og nåværende og tidligere BUS medarbeidere

13.20: Hilsener til jubilanten

13.40: Hva gjør NAV for å strekke til og møte dem NAV er ment til å hjelpe? Nina Husum, Fagrådgiver, Etat for sosiale tjenester, Bergen kommune

14.00: Beinstrekk – kaffe, prat og litt mat

14.10: Frivillig sosialt arbeids betydning, Asbjørn Kaasa, VID/ Diakonhjemmet høgskole Oslo

14.45: Tante Ragna – søker hjelp hos BUS

14.50: BUS medarbeiderne 2018, takker for dagen

15.00: Slutt

Påmelding til : https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5168781&sid=1Bef7XEEYI