Fra 18-22 mai er sosionomutdanningen i Bergen vertskap for studenter og lærere fra Danmark, Sverige, Island og Grønland i regi av Nordplus samarbeid. Fokus er på brukemedvirkning og deltakelse. Inspirert av Elisa sitt besøk på Grønland (se tidligere sak) ønsket studentene også å høre om hvordan BUS driver sin virksomhet. BUS medarbeiderne Camilla, Christine og Mari fra BUS orienterte sammen med koordinator Anne Karin Larsen. Etterpå ble det omvisning på kontorene.

Bildet viser noen av studentene som deltar på samlingen; Sanne Rosendahl, Sabine Vestergaard, Henriette Rasmussen, Sarah Skovhus, Daniel Larsen, Sarah Skovhus,fra VIA  Aarhus, Danmark og Lovisa Nilson fra Lund Universitet i Sverige.