Heile 22 nye BUS medarbeidarar har no fått opplæring og vore gjennom to fadderveker, med  tidlegare BUS medarbeidarane frå våren 2018.

Opplæringa og faddervekene skal sikra at nye BUS medarbeidarar er rusta til å ta imot menneske som treng det, og gje dei god og forsvarleg hjelp.

Velkommen skal du vera til BUS!