I tillegg til å hjelpe de som henvender seg til BUS, får medarbeiderne også tid til informere om arbeidet på stand, på Høgskolens Åpen Dag og på studentsenteret i forbindelse med et arrangement om Smart Student Økonomi. Idag arrangerer de et seminar om overgrep mot menn i samarbeid med Velferdsalliansen og organisasjonen UtsattMann. Vi har nylig deltatt på Velferdsalliansens årsmøte og vår studentassistent bistår vår søsterorganisasjon ved Høgskolen i Oslo-Akershus med dere oppstarting av et tilsvarende klientmottak.

I går kom to medarbeidere fra Fretex til BUS og informerte om sitt arbeid på vårt allmøte. Vi har nå inngått en avtale om at de blir med I vår ressursgruppe. Det åpner for at deres arbeidssøkere også kan ta kontakt med BUS og at vi får til et samarbeid framover.

Medarbeiderne i BUS er engasjerte og neste uke vil de rekruttere nye studenter til høstens arbeid i BUS.

Bildet er tatt under opplæringen av vårens nye medarbeidere.