No er opplæringa av nye medarbeidarar i BUS gjennomført og BUS opna for sesongen 10. januar.

Desse sosionomstudentane er vårens BUS medarbeidarar.

Velkommen til oss!