I forbindelse med et seminar i regi av Nordplus, møtte lærere og studenter fra Norge, Sverige, Danmark, Island og Grønland for å planlegge intensivkurset ‘Participation in theory and practice’ som skal arrangeres i Bergen i juni 2015. Elisa Finne Haugsgjerd som har arbeidet i BUS deltok på seminaret og hva var mer naturlig enn at hun presenterte hvordan arbeidet foregår i BUS. Det hele ble svært godt mottatt av både studenter og lærere. Flere av studentene viste stor interesse for arbeidet. Da spesielt med tanke på hvordan det gir studenter mulighet til å møte brukerne og høre deres historier. Det var også flere som hadde spørsmål angående driften og problemstillinger en møter som medarbeider i BUS.

Læreren fra Århus i Danmark kunne fortelle at de tidligere har hatt et lignende prosjekt der. Denne sosialrådgivningen ble startet av to studenter som en bacheloroppgave, for så å bli drevet videre av lærere og medstudenter. Dessverre måtte de for noen år tilbake nedlegge sosialrådgivningen grunnet mangel på henvendelser.