Årsmeldingen for BUS 2015 kan du lese her. Den viser at også i forrige år skjedde det mye spennende og det var stor aktivitet på mange områder. Tett opp under 150 personer tok kontakt med BUS for å få hjelp.