BUS har flytta frå Møllendalsveien og er frå 1. september å finna i Høgskulen sine lokale på Kronstad i nybygget K2.

Du kjem lett til BUS med å ta bybana til Kronstad, følg skiltet og då ser du BUS-inngangen.

Velkommen til BUS!

Inngangen til BUS på Kronstad