Etableringen av Høgskolen på Vestlandet betyr at BUS nå er blitt en del av denne nye store institusjonen. Følgelig må vi også endre vår webadresse.

Vår nye adresse er: http://bus.hvl.no. Du finner oss fortsatt i Møllendalsveien 6.