Årsmeldingen for BUS 2018 viser at BUS fungerer som en brobygger til hjelpeapparatet, når hjelpeapparetet ikke strekker til.

BUS mottok 147 henvendelser i løpet av 2018. Det var en økning fra 2017 med 129 henvendelser, til 147 henvendelser i 2018.

De fleste som kontaktet BUS i 2018, ønsket å få hjelp til å klargjøre rettighetene sine. Det var også  henvendelser som dreide seg om hjelp til å hente inn informasjon om hjelpeapparatet, og 11% som ville ha hjelp til å fylle ut skjemaer og fremme søknader. Det var i tillegg en del klienter som ville ha hjelp til å kontakte hjelpeapparatet og/eller å utforme klager. De som kommer til BUS har gjerne flere utfordringer de ønsker hjelp til.

Bildet er fra 20-års-markeringen og viser samtalen med nye og tidligere BUS medarbeidere og veiledere om veiledningens betydning.