Årsmeldingen for BUS 2016 er nå tilgjengelig og viser at 135 personer tok kontakt med kontoret for å få hjelp. Halvparten av de som henvender seg har utenlandsk opprinnelse og representerer i alt 28 nasjoner! BUS har med andre ord et svært internasjonalt klientell. I all hovedsak er det personer som tilhører Bergen kommune som søker hjelp men også nabokommunene er representert. BUS er et lavterskeltilbud og de som henvender seg tar kontakt for alt fra økonomiske vansker/gjeld, ulike sosiale problem gjerne knyttet til helsemessige forhold, arbeidsledighet, og boligproblem. Les mer om hva BUS gjør i BUS aarsmelding 2016