BUS aarsmelding 2014 viser stor aktivitet og en vel gjennomført flytting til nye lokaler. 26 sosionomstudenter arbeidet frivillig i BUS dette året og hadde vel 80 henvendelser fra personer som trengte hjelp av forskjellige grunner. Årsmeldingen viser også at BUS har mye kontakt også med andre frivillige organisasjoner og at arbeidet i BUS gir stor og variert læring.  BUS aarsmelding 2014