Våren 2017 arbeider desse 14 sosionomstudentane frå 2. studieår i BUS. BUS har ope mandag, tirsdag , onsdag og torsdag. Arbeidsutvalet består av leiar for teama i tillegg til studentassistent og koordinator.

Hausten 2017 sit desse i arbeidsutvalet:

Teamleiarar:  Cathrine, Gerd, Hanna og Merete Martine

Studentassistent: Vilde Toftevaag Koordinator: Inger Helen Midtgård

Mandagsteam

Bak frå venstre: Cathrine, Amalie, Astrid. Framme frå venstre: Elise og Ingrid

Tirsdagsteam

Frå venstre: Mariell, Sunniva og Gerd

Onsdagsteam

Frå venstre: Kine, Hanna og Åshild

Torsdagsteam

Frå venstre: Merete, Lene og Rosa

Studentassistent

Vilde Toftevaag er studentassistent for skuleåret 2017/2018

Tidlegare team

Vår 2017 Haust 2016 Vår 2016 Haust 2015 Vår 2015 Haust 2014 Vår 2014 Haust 2013 Vår 2013 Vår 2012 Haust 2011 Vår 2011 Haust 2010 Vår 2010 Haust 2009 Vår 2009 Haust 2008